All

Popular

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator)

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator) สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน...

All

Top Rated

ปล่องดูดควัน

   ปล่องระบายควัน แบบสำเร็จรูป ท่อเหลี่ยม / ท่อกลม ฝาปิดปล่องด้านบนเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ ทางร้านมีหลายแบบ ใช้วิธีเข้าตะเข็บแบบท่อแอร์ ซึ่งจะให้ความแข็งแรงสูง แบบสั่งทำ ทางร้านจะออกแบบให้เข้ากับสถานที่ เพิ่มเติมพัดลมชนิดใบพัด...

All

Latest

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator)

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator) สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน...

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator)

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator) สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน...

Read More

แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท แผ่นลูฟเวอร์

บานเกล็ดเหล็กระบายอากาศ ระบายลมเพิ่มลมเพิ่มริ้ว สวยให้ตัวอาคาร ด้วยแผ่นบานเกล็ด การระบายอากาศในงานเมทัลชีทซึ่งสามารถ กระทำได้โดย ตัด เจาะแผ่นเมทัลชีท หรือเว้นช่อง ระบายความร้อน นิยมเว้นช่องระบายอากาศ และ แสงที่บริเวณโครงสร้าง...

Read More

ประโยชน์ลูกหมุนระบายอากาศ

ขับลมร้อน ถ่ายเทอากาศภายในตัวอาคาร ระบายอากาศช่วยให้เกิดการถ่ายเทอากาศ หรือการหมุนเวียนของอากาศ ระบายความร้อน ดูดความร้อนที่ลอยตัวออก ประหยัด ไม่ใช้ไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานธรรมชาติ(ลูกหมุนระบายอากาศ แบบธรรมชาติ) น้ำหนักเบา...

Read More
Loading