1. ขับลมร้อน ถ่ายเทอากาศภายในตัวอาคาร
  2. ระบายอากาศช่วยให้เกิดการถ่ายเทอากาศ หรือการหมุนเวียนของอากาศ
  3. ระบายความร้อน ดูดความร้อนที่ลอยตัวออก
  4. ประหยัด ไม่ใช้ไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานธรรมชาติ(ลูกหมุนระบายอากาศ แบบธรรมชาติ)
  5. น้ำหนักเบา มีทั้งทำจากอลูมิเนียมและ สแตนเลส
  6. ติดตั้งง่าย เพียงครั้งเดียว
  7. ไม่ต้องดูแลรักษา