รับติดตั้งรางน้ำฝน สังกะสี สแตนเลส รางน้ำที่พักอาศัย รางน้ำโรงงาน โรงเรือน / โรงเก็บของ

รางน้ำฝน

รางน้ำที่พักอาศัย

การเลือกขนาดรางน้ำมักจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของหลังคา เพราะนั้นคือ ปริมาณของน้ำฝนที่จะไหลลงสู่รางน้ำ

ขนาดรางน้ำที่พักอาศัยจะเริ่มตั้งแต่ 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว

  • ขนาด 4 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร
  • ขนาด 5 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาว 5-15 เมตร
  • ขนาด 6 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวมากกว่า 15 เมตรขึ้นไป

แต่ทั้งนี้จะต้องมีการวางท่อน้ำฝนเพื่อระบายน้ำ ออกจากรางได้อย่างเหมาะสมด้วย เพราะไม่เช่นนั้น น้ำฝนก็จะล้นออกจากรางได้

รางน้ำโรงงาน โรงเรือน / โรงเก็บของ

รางน้ำตัวยู ขนาดท้องราง 6-13 นิ้ว แบบโดยทั่วไปมักใช้เหล็กกล่องรองรับตัวราง รางน้ำตัววี / รางน้ำครึ่งวงกลม / รางน้ำทรงคางหมู ใช้ในกรณีที่อยู่ตรงกลางรอยต่อของหลังคา

การเลือกวัสดุที่ใช้ทำรางน้ำฝน

วัสดุที่ใช้ทำรางน้ำฝนจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ทำจากสังกะสี (Galvanized) และสแตนเลส (Stainlese) บางครั้งนอกเหนือจากมุมมองในเรื่องราคา แล้วยังต้องมองไปยังทำเลหรือที่ตั้งของตัวบ้าน ตัวอย่างเช่น บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้รับไอน้ำทะเล ก็ควรที่จะเลือกใช้รางน้ำสแตนเลสจะเป็นการดีที่สุด เมื่อทำการเลือกชนิดของวัสดุได้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการเลือกความหนาของวัสดุ รางน้ำสังกะสีของทางร้านจะมีความหนาอยู่ 3 ระดับ คือ เบอร์ 28 / เบอร์ 26 / เบอร์ 24 ความหนาสังกะสี ส่วนรางน้ำสแตนเลสของทางร้านจะมีความหนาอยู่ 2 ระดับ คือ เบอร์ 27 / เบอร์ 24

  • รางน้ำสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว

แผ่นสังกะสี เบอร์ 28 (ความหนา 0.35 มม) / เบอร์ 26 (ความหนา 0.45 มม) / เบอร์ 24 (ความหนา 0.50 มม)

  • รางน้ำสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว

แผ่นสแตนเลส เบอร์ 27

  • ท่อน้ำ ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว / 5 นิ้ว

รับติดตั้งรางน้ำฝน ลูกหมุนระบายอากาศ ปล่องดูดควัน ท่อดักแอร์ งานสแตนเลส สังกะสีทุกชนิด

บริการ รับติดตั้ง ออกแบบ สั่งทำ รางน้ำฝน ปล่องควัน ลูกหมุนระบายอากาศ ท่อดักแอร์ งานสังกะสี รางน้ำฝนทั้งสแตนเลสและสังกะสีพร้อมให้คำแนะนำ

โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ประสพการณ์กว่า30ปี ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา / สมุทรปราการ โทร. 087-507-5850

หรือ E-mail มาที่ contact@sangkasi.com

รางน้ำฝน กับบทความที่น่าอ่านครับ