ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator)

สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้คุณภาพของงานลดลงจึงเกิดเทคโนโลยีมากมายในการทำความเย็นหรือความร้อนเพื่อปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการทำงาน

สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ฝนตกในหน้าฝนเป็นปริมาณมาก และอากาศร้อนตลอดทั้งปี ทำให้อุตสาหกรรมผลิตเครื่องทำความเย็น (Air conditioner) เกิดขึ้นและได้รับความนิยมแพร่หลายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม อุณหภูมิในเวลาเที่ยงวันอาจขึ้นไปถึง 45 องศาเซลเซียส และถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงฤดูร้อน แต่อุณหภูมิในช่วงเที่ยงอาจสูงถึง 39-41 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าร้อนมากทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานลดต่ำลงหรืออาจสร้างความเสียหายให้กับสินค้าในบางธุรกิจ ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องทำความเย็น แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นมาก เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจ

ดังนั้น แนวคิดของการระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ลูกหมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator) โดยเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นสำหรับแก้ปัญหาข้างต้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำไปติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน, โกดังสินค้าขนาดใหญ่และอาคารสถานที่ต่าง ๆ หรือ แม้แต่ตามบ้านเรือน