Home สร้างรายได้ การปลูกฟักทอง เป็นอาชีพ
 
การปลูกฟักทอง เป็นอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รางน้ำฝน   
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 00:08 น.
 การปลูกฟักทอง

ที่บ้านสะแล่ง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนหน้านี้จะเพาะปลูกพืชประเภทตลาดนิยมของพื้นที่ ภาคเหนือทั่วไป คือ ลำไย และข้าว เมื่อหมดหน้านาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ออกเดินทางไปต่างถิ่นขายแรงงานหารายได้ เลี้ยงชีวิตและครอบครัว

แต่มาในวันนี้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้วยสามารถใช้พื้นที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้แล้ว และสามารถปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีตรงตามความต้องการของตลาด เพราะวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งโดยเฉพาะฟักทอง

ฟักทอง เป็นพืชผักที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลแตง ซึ่งได้แก่ ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน ฟักแฟง มะระ บวบ แตงโม แคนตาลูป เป็นพืชผักที่มีวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงผิวพรรณและถนอมสายตา นำมาทำอาหารได้หลายชนิด เช่น ยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก หรือใส่แกงเลียง แกง ส้มเปรอะ แกงส้ม เป็นต้น เนื้อใช้ทำอาหารได้ทั้งคาว-หวาน ทั้งผัด-แกง-ขนม และใช้เป็นอาหารเสริมในเด็กเล็ก รวมทั้งดัดแปลงมาใช้โรยหน้าหรือปนในขนมต่าง ๆ ทำให้มีสีสันสวยงาม และมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้น

ประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่ปลูก แต่ที่เป็นล่ำเป็นสันก็เห็นจะเป็นที่ ศรีสะเกษ, สกลนคร, ขอนแก่น, กาญจนบุรี, ชุมพร และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะทยอยกันให้ผลิต ออกมาสู่ท้องตลาด ทำให้มีฟักทองขายตลอดทั้งปี

ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีสามารถปลูกผักชนิดต่าง ๆ ได้ ชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี และมีการระบายน้ำดี มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินระหว่าง 5.5-6.8 ชอบดินเป็นกรดเล็กน้อย ชอบอากาศแห้ง ดินไม่ชื้นแฉะ และน้ำไม่ขัง

ฤดูปลูก ส่วนมากจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หรือหลังฤดู ทำนา แต่สามารถปลูกได้ดีในปลายฤดูฝน และต้นฤดูหนาวคือช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม และปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ พื้นที่ปลูกต้องรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าดินด้วย การรดน้ำทุกวัน จนผลแก่จึงเลิกรดน้ำ แล้วทำการเก็บเกี่ยว

 การปลูกฟักทอง

สำหรับที่บ้าน สะแล่ง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แห่งนี้ที่สามารถเพาะปลูกฟักทองได้ดีให้ผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการก็เพราะ มีน้ำเพียงพอแก่การเพาะปลูก ด้วยทางกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตปนหินใหญ่ขนาดสันฝาย ยาว 60 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมประตูระบายทราย สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ในฤดูฝนประมาณ 2,000 ไร่ ในฤดูแล้งประมาณ 1,100 ไร่

ทั้งนี้เนื่องจากนายประเสริฐ ผันแก้ว ราษฎรในพื้นที่ได้ฎีกาขอแหล่งน้ำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายวังผาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาดำเนินการ ปัจจุบันแล้วเสร็จสามารถให้ประโยชน์แก่ราษฎร เกษตรกร อย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น

และล่าสุดทาง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน ตลอดถึงส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันทำพิธีส่งมอบ โครงการฝายทดน้ำแห่งนี้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ทำหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อประโยชน์ของผู้คนในการทำการเกษตรกันต่อ ไป

ที่มา : เดลินิวส์

 

บทความ

Prev Next

รับติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส

รับติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส

บริการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส บริการติดตั้งรางน้ำฝนที่พักอาศัย การเลือกขนาดรางน้ำฝนมักจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของหลังคา เพราะนั้นคือปริมาณของน้ำฝนที่จะไหลลงสู่รางน้ำฝน ขนาดของรางน้ำฝนที่พักอาศัยจะเริ่มตั้งแต่ 4 นิ้ว | 5 นิ้ว | 6 นิ้ว รางน้ำฝนขนาด 4 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร รางน้ำฝนขนาด 5 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาว 5-15 เมตร รางน้ำฝนขนาด 6 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวมากกว่า 15 เมตรขึ้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีการวางท่อน้ำฝนเพื่อระบายน้ำ ออกจากรางได้อย่างเหมาะสมด้วย เพราะไม่เช่นนั้นน้ำฝนก็จะล้นออกจากรางได้   บริการติดตั้งรางน้ำฝนโรงงาน | รางน้ำฝนโรงเรือน |...

Administrator - avatar Administrator 05 พ.ค. 2013 Hits:2117 รางน้ำฝน

Read more

ทำความสะอาดรางน้ำฝน

งานที่น่าเบื่อแต่ว่ามีความจำเป็นมากอย่างหนึ่งสำหรับคุณๆที่มีบ้านเป็นของตัวเองคือการทำความสะอาดรางน้ำฝน รางน้ำฝนก็คือสิ่งที่ช่วยให้น้ำฝนไหลจากหลังคาลงไปยังพื่นดินหรือทางน้ำทิ้ง แต่งานง่ายๆเช่นนี้อาจจะมีความยากลำบากมากขึ้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางอย่างใบไม้และกิ่งไม้ รางน้ำฝนที่ตันอยู่นั้นทำให้เกิดการล้นของน้ำได้และยังอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้านได้ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหายุงชุกชุมอีกด้วย ข้อแนะนำดีต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทำความสะอาดรางน้ำฝนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับงาน  บันไดที่สูงๆ(คุณถึงสามารถที่จะเห็นในรางน้ำฝน), ถุงมือหนาๆ(เพื่อป้องกันมือคุณจากกิ่งไม้แหลมๆ), ถังขยะหรือถุงสำหรับใส่ขยะหนาๆ(สำหรับใส่ขยะชิ้นใหญ่ๆ), ท่อสายยาง(เพื่อที่จะล้างรางน้ำฝนหลังจากทำความสะอาดแล้ว), แว่นตากันสิ่งของกระเด็นเข้าตา, และเสียม(เพื่อที่จะตักขยะออก ให้แน่ใจว่าบันไดของคุณนั่นมั่นคง ดูให้แน่ใจว่าบันไดอยู่บนพื้นที่มั่นคงและให้แน่ใจว่าบันไดพิงอยู่ตรงขอบหลังคาที่มั่นคงและแน่น ถ้าเป็นไปได้ให้ทำความสะอาดกันอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป คนที่สองสามารถช่วยให้บันไดของคุณมั่นคง ช่วยส่งของและเก็บของที่ตกลงมา การทำความสะอาดรางน้ำฝน ให้เอาขยะชิ้นใหญ่ออกก่อน แล้วใช้สายยางทำความสะอาดขยะที่เหลืออยู่และทำความสะอาดท่อลงพื้น ทำความสะอาดรางน้ำฝนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  ติดตั้งมุ้งลวด หากคุณเจอสิ่งกีดขวางชิ้นใหญ่ๆบ่อยครั้งในรางน้ำฝน คุณอาจจะลองพิจารณาติดตั้งมุ้งลวดตรงรางน้ำฝน อย่างไรก็ตามคุณก็อาจจะต้องทำความสะอาดรางน้ำฝนอยู่ดีเพราะขยะชิ้นใหญ่ๆจะสะสมอยู่บนมุ้งและขยะชิ้นเล็กๆจะสามารถไหลลงผ่านมุ้งและจะทำให้เกิดการสะสมได้ ใช้เครื่องมือชะล้างพลังสูง บางคนอาจจะใช้ที่เป่าใบไม้หรือที่ชะล้างพลังสูงในการทำคาวมสะอาดรางน้ำฝน แต่ให้ระวังถ้าใช้สิ่งพวกนี้อาจจะทำให้พวกขยะกระเด็นไปเปื้อนบนบ้านของคุณหรืออาจจะทำให้คุณเสียหลักได้ จ้างมืออาชีพ ถ้าคุณไม่ถนัดที่จะใช้บันได กลัวความสูง หนือมีบ้านหลายชั้น ให้พิจารณาจ้างบริการการดูแลรักษาบ้านหรือผู้ทำความสะอาดรางน้ำมืออาชีพ

Administrator - avatar Administrator 01 พ.ค. 2013 Hits:2123 รางน้ำฝน

Read more

รางน้ำฝนเข้าตะเข็บเพิ่มความคงทนแข็งแรง

รางน้ำฝนเข้าตะเข็บเพิ่มความคงทนแข็งแรง

รางน้ำฝนใช้วิธีเข้าตะเข็บแบบท่อแอร์ ซึ่งจะให้ความคงทนแข็งแรงสูง    

Administrator - avatar Administrator 24 เม.ย. 2012 Hits:4396 รางน้ำฝน

Read more
ลิขสิทธิ์ © 2015 Sangkasi.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
Sangkasi.com, Powered by Joomla!