แบบและขนาดปล่องดูดควัน

ปล่องควัน 1 หัวแก๊ส ปล่องควัน 2 หัวแก๊ส ปล่องควัน 1 หัวแก๊ส

ปล่องควัน 1 หัวแก๊ส

download pdf jpg

ปล่องควัน 2 หัวแก๊ส

download pdf jpg

 

หมวดปล่องระบายควัน

หมวดปล่องระบายควัน