ความหนาสังกะสี

ความหนาสังกะสี มาตราฐานความหนาสังกะสีแผ่นเรียบ เบอร์ ความหนา (mm) 28 0.35 27 0.40 26 0.45 25 0.50 24 0.55 23 0.60 22 0.70 ข้อสังเกต คือ...

Read More