Author: สังกะสี สแตนเลส

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator)

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator) สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้คุณภาพของงานลดลงจึงเกิดเทคโนโลยีมากมายในการทำความเย็นหรือความร้อนเพื่อปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการทำงาน สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ฝนตกในหน้าฝนเป็นปริมาณมาก และอากาศร้อนตลอดทั้งปี ทำให้อุตสาหกรรมผลิตเครื่องทำความเย็น (Air conditioner) เกิดขึ้นและได้รับความนิยมแพร่หลายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม อุณหภูมิในเวลาเที่ยงวันอาจขึ้นไปถึง 45 องศาเซลเซียส และถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงฤดูร้อน แต่อุณหภูมิในช่วงเที่ยงอาจสูงถึง 39-41 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าร้อนมากทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานลดต่ำลงหรืออาจสร้างความเสียหายให้กับสินค้าในบางธุรกิจ ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องทำความเย็น แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นมาก เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจ ดังนั้น แนวคิดของการระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ลูกหมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator) โดยเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นสำหรับแก้ปัญหาข้างต้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำไปติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน, โกดังสินค้าขนาดใหญ่และอาคารสถานที่ต่าง ๆ หรือ...

Read More

แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท แผ่นลูฟเวอร์

บานเกล็ดเหล็กระบายอากาศ ระบายลมเพิ่มลมเพิ่มริ้ว สวยให้ตัวอาคาร ด้วยแผ่นบานเกล็ด การระบายอากาศในงานเมทัลชีทซึ่งสามารถ กระทำได้โดย ตัด เจาะแผ่นเมทัลชีท หรือเว้นช่อง ระบายความร้อน นิยมเว้นช่องระบายอากาศ และ แสงที่บริเวณโครงสร้าง หรือ โครงถักตอนบน หรือ อาจจะติดแผ่นบานเกล็ดระบายความอากาศที่ทำจาก แผ่นเหล็กหรือเมทัลชีท ที่ผนังของต้วอาคาร ถ้าหากว่าต้องการทั้งแสง และ ระบายอากาศ ก็อาจจะเลือกใช้แผ่นบานเกล็ด ที่เป็นกระเบื้อง โปรงแสง หรือ แผ่นบานเกล็ดไฟเบอร์กลาสแทน นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งลูกหมุน ที่บนหลังคา หรือพัดลมระบายอากาศ ติดที่ผนัง เพื่อช่วย ระบายอากาศ ชนิดของบานเกล็ดแบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำบานเกล็ด แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หรือ แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท แผ่นบานเกล็ดไฟเบอร์กลาส หรือ แผ่นกระเบื้องโปร่งแสง หรือ...

Read More