Category: บทความ

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator)

ลูกหมุนระบายอากาศ (Ventilator) สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงาน หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน...

Read More

แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท แผ่นลูฟเวอร์

บานเกล็ดเหล็กระบายอากาศ ระบายลมเพิ่มลมเพิ่มริ้ว สวยให้ตัวอาคาร ด้วยแผ่นบานเกล็ด การระบายอากาศในงานเมทัลชีทซึ่งสามารถ กระทำได้โดย ตัด เจาะแผ่นเมทัลชีท หรือเว้นช่อง ระบายความร้อน นิยมเว้นช่องระบายอากาศ และ แสงที่บริเวณโครงสร้าง...

Read More

ประโยชน์ลูกหมุนระบายอากาศ

ขับลมร้อน ถ่ายเทอากาศภายในตัวอาคาร ระบายอากาศช่วยให้เกิดการถ่ายเทอากาศ หรือการหมุนเวียนของอากาศ ระบายความร้อน ดูดความร้อนที่ลอยตัวออก ประหยัด ไม่ใช้ไฟฟ้า เพราะใช้พลังงานธรรมชาติ(ลูกหมุนระบายอากาศ แบบธรรมชาติ) น้ำหนักเบา...

Read More

ลูกหมุนระบายอากาศ กับ การระบายความร้อน

นอกจากนี้ลูกหมุนยังมีส่วนช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วย โดยธรรมชาติแล้ว อากาศร้อนจะลอยขึ้นที่สูง ลูกหมุนระบายอากาศ จะไล่อากาศร้อน ที่ลอยอยู่ในระดับสูง ภายในตัวบ้าน ให้ออกไปนอกตัวบ้าน และทำให้อากาศที่เย็นกว่า จากข้างนอกตัวบ้าน...

Read More

ลูกหมุนระบายอากาศ กับ การระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศจึงมีประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยระบายอากาศ โดยดูดอากาศ ในตัวบ้านออกทำให้มีอากาศใหม่ไหลเวียนเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะช่วย ลดกลิ่นอับ และความชื้นเนื่องจากมีการไหลเวียนของอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์  ดังนั้นจึงพบเห็น...

Read More

การทำงานของลูกหมุนระบายอากาศ

การทำงานของลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนหรือกังหันระบายอากาศ เป็นการทำงานโดยอาศัยแรงลมตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการหมุน และเกิดแรงเหวี่ยงจากศูนย์กลาง ทำให้เกิดแรงดันต่ำที่แกนหมุน...

Read More

ลักษณะโครงสร้างของลูกหมุนระบายอากาศ

วัสดุที่ทำลูกหมุน: อลูมิเนียม สแตนเลส วัสดุทำฐานลูกหมุน: ไฟเบอร์กลาส ความยาวฐาน: 1.5 เมตร 1.8เมตร 2.0 เมตร ลอน:สั่งตามลอนเดียวกับหลังคา ขนาดลูกหมุน: เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว 18 นิ้ว  20 นิ้ว 22 นิ้ว 24 นิ้ว 25 นิ้ว 30 นิ้ว...

Read More

ลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุ่น ช่วยหมุนถ่ายเทอากาศลมร้อนที่ลอยอยู่ด้านบนตัวบ้าย จะถูกระบายออก ลูกหมุนช่วยคุณได้ หากคุณต้องการ ระบายอากาศ หรือ ระบายความร้อนจากภายในตัวบ้านออกสู่ ภายนอกลูกหมุนช่วยให้คุณ ระบายลมร้อน ที่ลอยตัวขึ้นสูง อยู่ภายในตัวอาคาร...

Read More

การเดินท่อดูดควัน

ในกรณีที่เลือกใช้เครื่องดูดควันระบบภายนอก จะต้องมีการติดตั้งท่อ เพื่อนำควันที่ดูดออกสู่ ภายนอก ถ้าเป็นบ้านที่กำลังปลูกสร้างอยู่ ก็น่าจะทำการเจาะช่องผนังเตรียมไว้ เพื่อใช้สำหรับการเดินท่อดังกล่าว ทั้งนี้...

Read More

การติดตั้งตัวเครื่องดูดควัน

  ในการติดตั้งตัวเครื่องดูดควัน ประการแรกที่จะต้องพิจารณาคือตำแหน่งที่จะติดตั้ง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของเตาไฟเป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการจะใช้ระบบดูดควันแบบดูดออกภายนอก...

Read More

การเลือกเครื่องดูดควัน

สำหรับใช้งานในบ้าน มีประเด็นที่สำคัญที่ควรสนใจและพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบและขนาด 2. ระบบดูดควัน 3. การเตรียมการสำหรับการติดตั้งเครื่องดูดควัน 1.รูปแบบและขนาด เครื่องดูดควันที่ใช้กันตามบ้านจะมีรูปแบบภายนอก...

Read More
Loading