Category: ปล่องดูดควัน

การเดินท่อดูดควัน

ในกรณีที่เลือกใช้เครื่องดูดควันระบบภายนอก จะต้องมีการติดตั้งท่อ เพื่อนำควันที่ดูดออกสู่ ภายนอก ถ้าเป็นบ้านที่กำลังปลูกสร้างอยู่ ก็น่าจะทำการเจาะช่องผนังเตรียมไว้ เพื่อใช้สำหรับการเดินท่อดังกล่าว ทั้งนี้...

Read More

การติดตั้งตัวเครื่องดูดควัน

  ในการติดตั้งตัวเครื่องดูดควัน ประการแรกที่จะต้องพิจารณาคือตำแหน่งที่จะติดตั้ง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของเตาไฟเป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการจะใช้ระบบดูดควันแบบดูดออกภายนอก...

Read More

ปล่องดูดควัน

   ปล่องระบายควัน แบบสำเร็จรูป ท่อเหลี่ยม / ท่อกลม ฝาปิดปล่องด้านบนเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ ทางร้านมีหลายแบบ ใช้วิธีเข้าตะเข็บแบบท่อแอร์ ซึ่งจะให้ความแข็งแรงสูง แบบสั่งทำ ทางร้านจะออกแบบให้เข้ากับสถานที่ เพิ่มเติมพัดลมชนิดใบพัด...

Read More

เครื่องดูดควัน

ในสมัยก่อน ห้องครัวตามบ้าน มักจะแยกออกเป็นห้องอย่างเป็นสัดส่วน มีหน้าต่างสำหรับ การระบายอากาศอย่างเพียงพอ ทำให้ผู้ที่เข้าไปใช้ครัว หรือผู้ที่อยู่ในส่วนอื่นๆ ของบ้าน ไม่รู้สึกอึดอัดหรือเกิดกลิ่นควัน รบกวนมากนักในเวลาทำอาหาร...

Read More

รับติดตั้งปล่องดูดควัน ปล่องระบายควัน สังกะสี สแตนเลส

ปล่องระบายควันเชื่อมออกจากพื้นที่การทำงาน ตัวปล่องและท่ออากกาศทำจากสังกะสีทั้งชุด...

Read More
Loading